Bezpieczeństwo Funkcjonalne

W naszym zespole posiadamy osobę posiadającą, wydany przez UDT certyfikat kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego.

 

Oferujemy wsparcie przy tworzeniu cyklu życia instalacji / produktu oraz sformułowanie wymagań dotyczących każdej fazy tego cyklu:

  • koncepcja, ogólne zdefiniowanie zadań,
  • analiza zagrożeń i ryzyk, sposobu redukcji,
  • określania wymagań w zakresie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL dla poszczególnych układów,
  • określenie wstępnych planów utrzymania instalacji, walidacji, uruchomień,
  • projekt i realizacja E/E/PES poszczególnych systemów SIS,
  • instalacji i uruchomienie,
  • walidacja systemu,
  • uzgodnienie dokumentacji z organami nadrzędnymi,
  • przeprowadzenie procedur odbiorowych po ukończeniu prac montażowych.

 

Piotr Duda posiada I stopnień certyfikat kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego nadany przez Urząd Dozoru Technicznego, Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT.