Indusoft Web Studio

Indusoft Web Studio   Indusoft Web Studio jest unikalnym bardzo nowoczesnym oprogramowaniem typu SCADA/HMI. Aplikacja udostępnia wszelkie ówcześnie znane z innych bardzo drogich systemów narzędzia i mechanizmy pomagające tworzenie aplikacji. Po utworzeniu aplikacji można ją uruchamiać na każdym systemie operacyjnym […]

Continue reading »

BMS Andover Continuum

System Andover Continuum Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system automatyki budynku jest najważniejszym i najpotężniejszym narzędziem jaki Zarządca Budynku oraz Właściciel może posiadać. System Andover Continuum spełnia wszystkie wymagania jakie powinien posiadać system BMS – elastyczność i łatwość użycia. Stacje operatorskie […]

Continue reading »