Urządzenie do testowania dozowników preparatów donosowych

Operator umieszcza buteleczkę w gnieździe na stoliku prowadnicy i unieruchamia ją śrubą dociskową. Następnie ustawia kąt nachylenia mechanizmu oraz odsunięcie powierzchni górnej od osi lasera. Kąt ustawiany jest w zakresie 0-45° skokowo co 5 stopni i ustalany trzpieniem ustalającym , natomiast wysokość regulowana jest przez pokrętło i śrubę. Na obudowie naniesione będą skale do odczytu kąta i wysokości.

W odpowiednich polach na ekranie należy wpisać parametry dotyczące butelki (wysokość całkowita, wysokość do talerzyka dociskowego, skok mechanizmu butelki, itp.) oraz parametry ruchu (prędkość, przyspieszenie, czasy postoju, ilość powtórzeń cyklu, itp.).

Po przyciśnięciu fizycznego przycisku START rozpoczyna się proces przejazdu mechanizmu. Proces można zatrzymać awaryjnie przyciskiem bezpieczeństwa lub przyciskiem STOP.

Do sterowania wykorzystany zostanie panel dotykowy HMI zamontowany na szafce elektrycznej, na którym znajdować będą się wszystkie potrzebne pola do konfiguracji i przyciski do sterowania. Szafka znajdować będzie się na obecnym stole. Orientacyjne wymiary szafki: 400x400x200mm