Zestawienie Polskich Norm dotyczących maszyn i urządzeń

Nr normy PN Tytuł normy PN
PN-EN ISO 12100-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne
PN-EN 13478:2002 (U) Maszyny – Bezpieczeństwo – Zapobieganie pożarom  i ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 349:1999 Maszyny – Bezpieczeństwo – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka
PN-EN 547-1:2000 Maszyny – Bezpieczeństwo – Wymiary ciała ludzkiego – Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny
PN-EN 811:1999 Maszyny – Bezpieczeństwo – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych
PN-EN ISO 14122-4:2005 (U) Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Drabiny stałe
PN-EN 981:2002 Maszyny – Bezpieczeństwo – System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych
PN-EN ISO 7731:2006 (U) Ergonomia – Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy – Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa
PN-EN 842:2002 Maszyny – Bezpieczeństwo – Wizualne sygnały niebezpieczeństwa – Ogólne wymagania, projektowanie i badanie
PN-EN 953:1999 Maszyny – Bezpieczeństwo – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
PN-EN 954-1:2001 Maszyny – Bezpieczeństwo – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania
PN-EN 999:2002 Maszyny – Bezpieczeństwo – Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
PN-EN 1005-3:2002 (U) Maszyny – Bezpieczeństwo – Możliwości fizyczne człowieka
– Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn
PN-EN 1037:2001 Maszyny – Bezpieczeństwo – Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu
PN-EN 1050:1999 Maszyny – Bezpieczeństwo – Zasady oceny ryzyka
PN-EN 1088:2001 Maszyny – Bezpieczeństwo – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru
PN-EN 1093-1:2001 Maszyny – Bezpieczeństwo – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Wybór metod badan
PN-EN 1093-4:2002 Maszyny – Bezpieczeństwo – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 4: Skuteczność wychwytu odciągu miejscowego – Metoda znacznikowa
PN-EN 792-3:2002 Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Wiertarki i gwinciarki
PN-EN 792-5:2002 Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 5: Wiertarki udarowe
PN-EN 848-3:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC)
PN-EN 12717:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek – Wiertarki
PN-EN 12415:2002
z poprawka
PN-EN 12415:2002/A1:2004
Bezpieczeństwo obrabiarek – Małe tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie
PN-EN 12478:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek – Ciężkie tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie
PN-EN 12840:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek – Tokarki sterowane ręcznie z opcja lub bez opcji sterowania automatycznego
PN-EN 13736:2006 Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy pneumatyczne
PN-EN 13985:2006 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Nożyce gilotynowe
PN-EN 13218:2005 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Szlifierki stacjonarne
PN-M-56230:1996 Obrabiarki skrawające do metali – Podstawowe wymagania ergonomiczne
PN-EN 792-7:2004 Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 7: Szlifierki
PN-EN 792-8:2004 Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 8: Szlifierki do drewna i polerki
PN-EN 792-9:2004 Narzędzia z napędem  nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 9: Szlifierki narzędziowe
PN-EN 60745-1:2006 Narzędzia ręczne  o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 859:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem
PN-EN 860:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Jednostronne strugarki grubiarki
PN-EN 861:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Strugarki wyrówniarko-grubiarki
PN-EN 1870-1:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 1: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem i bez stołu
przesuwnego) i pilarki formatowe
PN-EN 1870-2:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 2: Poziome z belka dociskowa i pionowe pilarki do płyt
PN-EN 1870-3:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do ciecia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do ciecia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe
PN-EN 1870-4:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 4: Pilarki wielopiłowe do ciecia wzdłużnego z recznym podawaniem i/lub odbieraniem
PN-EN 1870-5:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/pilarki dolnowrzecionowe do ciecia poprzecznego
PN-EN 1870-6:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z recznym podawaniem i/lub odbieraniem
PN-EN 1870-7:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem
PN-EN 1870-8:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 8: Pilarki wzdłużne jednopiłowe z mechanicznym przesuwem zespołu piłujacego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem
PN-EN 1870-9:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 9: Pilarki dwupiłowe do ciecia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem
PN-EN 1807:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki taśmowe
PN-ISO 6534:1999 Pilarki łańcuchowe przenośne – Osłony rak – Wytrzymałość mechaniczna
PN-EN 848-1:2001
z poprawka
PN-EN 848-1:2001/Ap1:2005
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe
PN-EN 848-2:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionowe
PN-EN 848-3:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC)
PN-EN 12750:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki czterostronne
PN-EN 13128:2003
z poprawka
PN-EN 13128:2003/A1:2006 (U)
Bezpieczeństwo obrabiarek – Frezarki (i wytaczarki)
PN-EN 422:2000 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Bezpieczeństwo – Maszyny do wytwarzania pojemników metoda formowania z rozdmuchiwaniem – Wymagania dotyczące projektowania i budowy
PN-EN ISO 3457:2005 Maszyny do robót ziemnych – Osłony – Definicje i wymagania
PN-EN 474-1:1999 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania ogólne
PN-EN 474-2:1999 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych
PN-EN 474-3:1999 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące ładowarek
PN-EN 474-4:1999 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące koparko-ładowarek
PN-EN 474-5:1999 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych
PN-EN 474-6:1999 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące wywrotek
PN-EN 474-7:2000 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące zgarniarek
PN-EN 474-8:2000 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące równiarek
PN-EN 474-9:2000 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące układarek rur
PN-EN 474-10:2000 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące koparek do rowów
PN-EN 474-11:2000 Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące ugniatarek
PN-EN 500-1:1999 Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Wymagania ogólne
PN-EN 500-2:1999 Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do nawierzchni drogowych
PN-EN 500-3:2002 (U) Maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 3: Specjalne wymagania dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu
PN-EN 500-4:2002 (U) Maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 4: Specjalne wymagania dotyczące maszyn do zagęszczania
PN-EN 13862:2003 Przecinarki do podłoży – Bezpieczeństwo
PN-ENV 500-6:2002 (U) Maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 6: Specjalne wymagania dotyczące układarek
PN-EN 706:2002 Maszyny rolnicze – Maszyny do przycinania pędów winorośli – Bezpieczeństwo
PN-EN 12348:2002 Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na stojaku – Bezpieczeństwo
PN-EN 12629-1:2002 Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12629-4:2002 Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 4: Maszyny do produkcji dachówek betonowych
PN-EN 12733:2003 Maszyny rolnicze i leśne – Kosiarki silnikowe sterowane
z poprawka
PN-EN 12733:2003/AC:2004
przez operatora pieszego – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
PN-EN 13448:2004 Maszyny rolnicze i leśne – Zespół do wykaszania miedzy przeszkodami – Bezpieczeństwo
PN-EN 60825-4:2001
z poprawkami:
PN-EN 60825-4:2001/A1:2005 PN-EN 60825-4:2001/A2:2005
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Osłony laserowe
PN-EN 61229:2000
z poprawka
PN-EN 61229:2000/A2:2004
Osłony izolacyjne sztywne do prac pod napięciem na urządzeniach prądu przemiennego
PN-EN 61479:2004 Prace pod napięciem – Osłony izolacyjne elastyczne na przewody
PN-EN 50021:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Zabezpieczenia typu „n”
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny – Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 61008-2-1:2002 (U) Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu niezależnym od napięcia sieci
PN-IEC 1008-2-2:1996 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu zależnym od napięcia sieci
PN-92/E-06711.01 Maszyny elektryczne wirujące – Wbudowane zabezpieczenia cieplne – Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujących
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczna – Ochrona obiektów, instytucji i urządzeń – Wymagania
PN-EN 60079-10:2003 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych
PN-89/J-01101 Technika jądrowa – Systemy kontroli sterowania i zabezpieczenia reaktorów jądrowych – Nazwy i określenia
PN-ISO 11660-1:2002 Dźwignice – Dojścia, osłony i zabezpieczenia – Część 1: Postanowienia ogólne
PN-ISO 11660-3:2002 Dźwignice – Dojścia, osłony i zabezpieczenia – Część 3:
Żurawie wieżowe
PN-EN 13155:2006 Dźwignice – Bezpieczeństwo – Zdejmowalne urządzenia chwytające
PN-EN 297:2002
z poprawkami:
PN-EN 297:2002/Ap1:2006 PN-EN 297:2002/A4:2005 (U) PN-EN 297:2002/A6:2006
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – Kotły typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW
PN-EN 115:1997 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz
z poprawkami:
PN-EN 115:1997/A1:2001 PN-EN 115:1997/A2:2006
instalowania schodów ruchomych i chodników ruchomych
PN-EN 1570:2002
z poprawka
PN-EN 1570:2002/A1:2006
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych