Bezpieczeństwo Maszyn

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu, wykonywaniu, programowaniu i uruchamianiu systemów bezpieczeństwa maszyn i procesów technologicznych. Doświadczeni inżynierowie  bezpieczeństwa posiadają kompetencje zawodowe zdobyte podczas licznych szkoleń, realizacji i programów certyfikacji, np. UDT Cert – Certyfikowany Specjalista Bezpieczeństwa Funkcjonalnego (CSBF) .

Bezpieczeństwo maszyn gwarancją sukcesu

Oferujemy usługi związane bezpieczeństwem przemysłowym:

* sprawdzenie istnienia i zawartości dokumentacji technicznej,

* ocena i analiza ryzyka systemu, PN EN ISO 12100, EN ISO 14121,

* ocena wymagań funkcjonalnych, zgodności maszyn – audyt bezpieczeństwa,  PN EN 62061 lub/i poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL (Performance Level) zgodnie z normą EN ISO 13849-1 dla funkcji bezpieczeństwa maszyn,

* projekt zmian – czyli dobór środków ograniczających ryzyko związane z maszyną, PN EN ISO 13849 i/lub PN EN 62061,

* modernizacja maszyn i walidacja zmian,

* utrzymanie oraz ciągłe uaktualnianie systemu bezpieczeństwa,

* dostosowanie startych maszyn do wymagań zasadniczych,

* przygotowanie deklaracji zgodności, również dla maszyn niedokończonych – wybranie odpowiedniej dyrektywy, określenie wymagań dla produktu, weryfikacja spełnienia wymagań danej dyrektywy, przygotowanie dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności, oznakowanie CE

Inwestując w bezpieczeństwo maszyn z SIPI, zyskujesz:

* redukcję ryzyka pracy urządzenia dla personelu, środowiska,

* zwiększenie diagnostyki maszyny a co za tym idzie zmniejszenie częstotliwości awarii,

* optymalne rozwiązania konstrukcyjne zmniejszający czas naprawy MTTR (Mean Time To Repair),

* zwiększenie wydajności produkcji danego układu/maszyny poprzez wykorzystanie odpowiednich technik, architektury i środków redukcji ryzyka,

* użycie urządzenia zgodnych ze standardami światowymi – łatwa integracja z innymi systemami – łatwe wejście na rynek

 

Konsultant bezpieczeństwa SIPI Automatyka z Oleśnicy koło Wrocławia może asystować Tobie przy każdym z kroków projektu bezpieczeństwa.