Modernizacja Automatyki

Doświadczenia w branży: automatyka maszyn, linie produkcyjne i procesowe, kontakty z branżowymi specjalistami, ciągłe szkolenia pozwalają nam  oferowanie kompleksowych usług modernizacji automatyki maszyn i linii produkcyjnych. Kompleksowe podejście – od projektu do realizacji – pozwala na szybkie i optymalne wykonanie zadania.

Przykładowe usługi modernizacji linii, maszyn, urządzeń:

a) analiza zagrożeń i ocena ryzyka technicznego maszyn – modernizacją układu bezpieczeństwa np. dodanie osłon bezpieczeństwa, wygrodzeń, kurtyn bezpieczeństwa,

b) modyfikacja i wymiana układów sterowania maszyn i linii, (migracje np. 20 letnie układy sterowania Omron, Simatic S5 na ówczesne modele np. Omron CJ2H, Simatic S7-1500), modyfikację – tłumaczenia – ekranów HMI, SCADA,

c) rozbudowa funkcjonalności maszyn i linii produkcyjnych poprzez zmiany mechaniczne, elektryczne (odnowienie szaf sterowniczych), pneumatyczne, hydrauliczne,

d) stanowiska zrobotyzowane zwiększające funkcjonalność maszyn, manipulatory, ramiona,

e)  wymiana starych napędów na nowe.

Każdy Klient otrzymuję indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb.

Schemat postępowania:

– analiza pracy istniejącego systemu,

– przygotowanie koncepcji projektowej,

– przejście procedury FAT – akceptacja zmian przez Klienta, (Factory Acceptance Test),

– prace instalacyjno – montażowe,

– zmiana oprogramowania sterowników logicznych plc, modyfikację ustawień napędów, aparatury pomiarowej AKP, obiektowej,

– wstępne SAT (site acceptance test), uruchomienie produkcyjne,

– instrukcję obsługi i szkolenie obsługi, utrzymania ruchu,

– serwis i utrzymanie urządzeń.