Systemy kontrolno-pomiarowe ADAM-4000

Systemy kontrolno-pomiarowe Seria ADAM-4000

Seria ADAM-4000 to moduły, które wchodzą w skład klasy systemów kontrolno-pomiarowych rozproszonych. Służą do zdalnego sterowania oraz pomiarów. Najczęściej mają zastosowanie w badaniach laboratoryjnych oraz w celach przemysłowych.

Sterowanie modułami serii ADAM-4000 odbywa się w sposób zdalny, poprzez prosty zbiór komend. Wydawane są one w formacie ASCII, natomiast transmitowane są zgodnie z protokołem komunikacyjnym RS-485. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w łatwy sposób stworzyć oprogramowanie  w dowolnym języku komputerowym wysokiego poziomu, które będzie współpracowało z komendami. Większość modułów posiada dziesięć komend, z tym że w przypadku modułów wejść analogowych liczba to została zwiększona o dodatkowe komendy, które związane są z funkcjami alarmowania.

Praca modułów nie odbywa się samodzielnie, lecz jest sterowana z komputera nadrzędnego, który kieruje  zadaniami pomiarowymi oraz przeprowadza akwizycję danych pomiarowych. Wysyłanie komend stwarza możliwość skonfigurowania wszystkich parametrów modułu, między innymi: adresu modułu, prędkości, kontroli parzystości, czy rodzaju i zakresów pomiarowych wejść analogowych.

Systemy ADAM-4000 posiada moduły pomiarowo-kontrolne licznikowe oraz wejść i wyjść – zarówno analogowych (pomiary temperatury, napięciowych, prądowych), jak i cyfrowych (napięciowych, przekaźnikowych). ADAM-400 to również moduły liczników/częstościomierzy, konwerterów standardowych opcji komunikacyjnych (RS-232, RS-485, RS-422, CAN).

Moduły systemu ADAM-4000 można podzielić na podstawowe grupy:

• Moduły wejść analogowych

• Moduły wyjść analogowych

• Moduły we/wy cyfrowych

• Moduły wyjściowe sterowania przekaźnikami

• Moduły komunikacyjne.

Do podstawowych modułów systemu ADAM-4000 zalicza się:

• ADAM-4011 Moduł wejść analogowych (±15mV do ±2,50V, termopary)

• ADAM-4012 Moduł wejść analogowych (±150mV do ±10V)

• ADAM-4013 Moduł wejść analogowych (elementy Pt i Ni RTD)

• ADAM-4021 Moduł wyjść analogowych (0 do 10V przy szybkości zmian 0,0625 do

64V/s)

• ADAM-4050 Moduł wyjść cyfrowych (7 wejść, 8 wyjść)

• ADAM-4060 Moduł wyjściowy sterowania przekaźnikami

• ADAM-4510 Moduł przekaźnikowy (repeater)

• ADAM-4520 Moduł konwertera RS-232 na RS-422/RS-485.

Komunikacja w modułach kontrolno-pomiarowych serii ADAM-4000 możliwa jest poprzez asynchroniczną transmisję znakową, która określona jest przez standard RS-232C. Szybkość przesyłania mieści się w zakresie 1200-38400 b/s.

Systemy kontrolno-pomiarowe serii ADAM-4000 to alternatywne rozwiązanie, które z powodzeniem może zastąpić karty pomiarowe, które umieszcza się w slotach komputerów dla rozproszonych aplikacji sterowania i pomiarów. Systemy ADAM-4000 to także tańszy rozwiązanie dla sterowników PLC.

Firma SIPI Automatyka, w swoich realizacjach wielokrotnie wykorzystywała elementy systemów Adam 4000 w rozwiązaniach niskobudżetowych lub w przypadku małej ilości obsługiwanych sygnałow.