BMS Andover Continuum

System Andover Continuum

Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system automatyki budynku jest najważniejszym i najpotężniejszym narzędziem jaki Zarządca Budynku oraz Właściciel może posiadać.

System Andover Continuum spełnia wszystkie wymagania jakie powinien posiadać system BMS – elastyczność i łatwość użycia. Stacje operatorskie Continuum poprze interfejs graficzny prezentują dane z budynku (miejsca, kompleksu) w czasie rzeczywistym. Kontrolery Andover Continuum pozwalają na łatwą integrację z urządzeniami innych producentów poprzez szeroki wachlarz sterowników. Duża elastyczność systemu związana jest z obsługą urządzeń BacNet. Wszystkie dodatkowe urządzeni, ich zmienne dostępne są w stacjach operatorskich (Cyber Station).

Andover Continum
Andover Continum

BMS Andover Continuum jest skalowany, tzn. w każdej chwile można rozszerzać funkcjonalność systemu poprzez dodawanie nowych kontrolerów oraz modułów, zatem system może 'rosnąć wraz z rozbudową miejsca. Oczywiście Continuum jest kompatibilne z wcześniejszymi kontrolerami Infinity.