Oprogramowanie Simatic WinCC

Oprogramowanie Simatic WinCC

Simatic WinCC jest systemem SCADA przeznaczonym do wizualizacji i sterowania procesami przemysłowymi. System ten znalazł zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, począwszy od pojedynczych stacji roboczych do rozproszonych systemów z redundantnymi serwerami i klientami.

Simatic WinCC
Podstawowa konfiguracja systemu WinCC udostępnia wszystkie ‘klasyczne’ funkcje znane z innych systemów takie jak:

  • sygnalizacja zdarzeń (alarmy, zdarzenia itp.),
  • archiwizacja mierzonych wartości, komunikatów, logów,
  • konfiguracja danych,
  • administracja użytkownikami oraz
  • wizualizacja z wykorzystaniem symboli i sktyptów.

Firma SIPI Automatyka wielokrotnie uczestniczyła w realizacjach związanych z przygotowaniem aplikacji (ekrany, skrypty) jak i konfiguracji systemów WinCC.