Sterowanie wentylacją mechaniczną pomieszczeń

das

Pomieszczenia w których występują dynamiczne zmiany zapotrzebowania na powietrze, spowodowane pracą urządzeń wewnątrz danego pomieszczenia (dygestorium, okap, odciąg), wyposażono w regulatory nawiewne i wywiewne przepływu powietrza wraz z automatycznym systemem pozwalającym na zbilansowanie ilości dostarczanego i odbieranego powietrza. Przykładowy bilansowania powietrza poniżej na rysunku poniżej.

Każde z pomieszczeń posiada niezależny układ sterowania – zatem ewentualna awaria w jednym pomieszczeniu nie wpływała na pracę układu w pomieszczeniach pozostałych.  Automatyczne systemy sterowania pomieszczenia odpowiedzialny jest za sterowanie odpowiednimi wentylatorami dachowymi, w zależności od chwilowego zapotrzebowania.

Układ sterowania jest wyposażony w interfejs komunikacyjny, który w przyszłości może posłużyć do włączenia systemu wentylacji mechanicznej do układu BMS.